bezpieczniki
 
bezpieczniki.com > informacje techniczne

Informacje techniczne
 

Bezpieczniki gL/gG do ochrony kabli i przewodów
   
Wielkości znamionowych prądów bezpieczników gL/gG do ochrony kabli i przewodów przed przeciążeniem
   
Bezpieczniki o charakterystyce gL/gG są sklasyfikowane w normach VDE 0636 oraz EN 60269 jako zabezpieczenie kabli i przewodów. Biorąc pod uwagę normy dotyczące nadmiernego nagrzewania się kabli   i   przewodów  pod  wpływem  prądu   obciążenia   i w oparciu o dane pochodzące z zakładów
energetycznych przy eksploatacji sieci i rozdzielni ustalono następujące wielkości prądów wkładek bezpiecznikowych o cha-rakterystyce zwłocznej gL/gG.
       
Sposób ułożenia
Rodzaj przewodnika
Przekrój mm 2
Wielkość prądunamionowego wkładki bezpiecznikowej gL/gG
 
W ziemi Miedź 16 mm2 100 A
25 mm2 125 A
35 mm2 160 A
50 mm2 200 A
70 mm2 224 A
95 mm2 250 A
120 mm2 315 A
150 mm2 355 A
       
W ziemi Aluminium 25 mm2 80 A
35 mm2 100 A
50 mm2 125 A
70 mm2 160 A
95 mm2 200 A
120 mm2 224 A
150 mm2 250 A
185 mm2 315 A
 
W powietrzu Miedź 16 mm2 100 A
25 mm2 125 A
35 mm2 160 A
50 mm2 200 A
 
W powietrzu Aluminium 25 mm2 80 A
35 mm2 100 A
50 mm2 125 A
70 mm2 160 A