Strona główna
 
bezpieczniki.com > produkty > Podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe wg norm europejskich

Podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe wg norm europejskich
 

 

 

W ofercie są setki wykonań podstaw i rozłączników do najróżniejszych wkładek
topikowych niskiego i średniego napięcia, zarówno w standardach europejskich
jak i północnoamerykańskich.

 

 

 

Karty katalogowe

Rozłączniki do wkładek topikowych 8x32mm

CMS810N - rozłącznik 1-polowy, ze zworą 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
D305006K
CMS81 - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
X305000K
CMS81I - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
E305007K
CMS81N - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
Y305001F
CMS81NI - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
F305008F
CMS82 - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
Z305002F
CMS82I - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
G305009F
CMS83 - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
A305003D
CMS83I - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
H305010D
CMS83N - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
B305004C
CMS83NI - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
J305011C
CMS84 - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, bez wskaźnika zadziałania
C305005C
CMS84I - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 8x32mm, ze wskaźnikiem zadziałania
K305012C

 

Zdjęcia

rozłącznik 1-polowy

CMS810N

rozłącznik 2-polowy

CMS81NI

rozłącznik 3-polowy

CMS83

rozłącznik 4-polowy

CMS84I

Więcej informacji o rozłącznikach do wkładek topikowych 8x32mm na stronach JEAN MUELLER POLSKA

 

Rozłączniki do wkładek topikowych 10x38mm

CMS810N - rozłącznik 1-polowy ze zworą 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
D305006K
CMS101 - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
T305020K
CMS101I - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
A305026K
CMS101N - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
V305021F
CMS101NI - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
B305027F
CMS102 - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
W305022F
CMS102I - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
C305028F
CMS103 - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
X305023D
CMS103I - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
D305029D
CMS103N - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
Y305024C
CMS103NI - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
E305030C
CMS104 - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, bez wskaźnika zadziałania
Z305025C
CMS104I - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 10x38mm, ze wskaźnikiem zadziałania
F305031C

 

Zdjęcia

rozłącznik 1-polowy

CMS810N

rozłącznik 2-polowy

CMS81NI

rozłącznik 3-polowy

CMS83

rozłącznik 4-polowy

CMS84I

Więcej informacji o rozłącznikach do wkładek topikowych 10x38mm na stronach JEAN MUELLER POLSKA

 

Rozłączniki do wkładek topikowych 14x51mm

CMS14N - rozłącznik 1-polowy ze zworą 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
T331056F
CMS141 - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
A331016F
CMS141I - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, ze wskaźnikiem zadziałania
L331049F
CMS141N - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
T331010C
CMS141NI - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, ze wskaźnikiem zadziałania
M331050C
CMS142 - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
R331031C
CMS142I - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, ze wskaźnikiem zadziałania
M331004C
CMS143 - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
S331032B
CMS143I - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, ze wskaźnikiem zadziałania
K331071B
CMS143N - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
D331042A
CMS143NI - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, ze wskaźnikiem zadziałania
Q331007A
CMS144 - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 14x51mm, bez wskaźnika zadziałania
F331021A

 

Zdjęcia

rozłącznik 1-polowy

CMS14N

rozłącznik 2-polowy

CMS141N

rozłącznik 3-polowy

CMS143

rozłącznik 4-polowy

CMS144

Więcej informacji o rozłącznikach do wkładek topikowych 14x51mm na stronach JEAN MUELLER POLSKA

 

Rozłączniki do wkładek topikowych 22x58mm

CMS22N - rozłącznik 1-polowy ze zworą 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
K331094F
CMS221 - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
T331079F
CMS221I - rozłącznik 1-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, ze wskaźnikiem zadziałania
B331086F
CMS221N - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
H331092C
CMS221NI - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, ze wskaźnikiem zadziałania
W1001462C
CMS222 - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
Q331122C
CMS222I - rozłącznik 2-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, ze wskaźnikiem zadziałania
D331134C
CMS223 - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
E331135B
CMS223I - rozłącznik 3-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, ze wskaźnikiem zadziałania
L331095B
CMS223N - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
A331108A
CMS223NI - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, ze wskaźnikiem zadziałania
N1001455A
CMS224 - rozłącznik 4-polowy do wkładek topikowych 22x58mm, bez wskaźnika zadziałania
Q331099A

 

Zdjęcia

rozłącznik 1-polowy

CMS22N

rozłącznik 2-polowy

CMS222I

rozłącznik 3-polowy

CMS223

rozłącznik 4-polowy

CMS224

Więcej informacji o rozłącznikach do wkładek topikowych 22x58mm na stronach JEAN MUELLER POLSKA

 

 

Rozłączniki LINOCUR

LINOCUR D02-1 - rozłącznik 1-polowy do wkładek D0 LINOCUR D02-1
Z1012620C
LINOCUR D02-1N - rozłącznik 2-polowy do wkładek D0 LINOCUR D02-1N
H1012628B
LINOCUR D02-2 - rozłącznik 2-polowy do wkładek D0 LINOCUR D02-2
J1012606B
LINOCUR D02-3 - rozłącznik 3-polowy do wkładek D0
LINOCUR D02-3
B1012622A
LINOCUR D02-3N - rozłącznik 4-polowy do wkładek D0 LINOCUR D02-3N
E1012602A

Więcej informacji o rozłącznikach LINOCUR do wkładek D0 na stronach JEAN MUELLER POLSKA

 

Do pobrania - Strony katalogowe po polsku
Podstawy i rozłączniki do wkładek cylindrycznych

PDF, 9 stron, 490 KB

Podstawy i rozłączniki do wkładek LINOCUR NH i D0

PDF, 2 strony, 190 KB

Przegląd podstaw i rozłączników

PDF, 5 stron, 710 KB

 

Do pobrania - Strony katalogowe po angielsku
Podstawy i rozłączniki do wkładek cylindrycznych

PDF, 47 stron, 1.7 MB
PDF, 5 stron, 420 KB
PDF, 28 stron, 2 MB

Podstawy i rozłączniki do wkładek NH

PDF, 16 stron, 630 KB
PDF, 16 stron, 1 MB
PDF, 31 stron, 1,4 MB

Podstawy i rozłączniki do wkładek NEOZED - D0

PDF, 9 stron, 320 KB

Podstawy i rozłączniki do różnych wkładek montowane na szynach

PDF, 18 stron, 630 KB

Podstawy i rozłączniki do wkładek miniaturowych

PDF, 31 stron, 960 KB
PDF, 8 stron, 360 KB

Podstawy i rozłączniki do wkładek szybkich cylindrycznych

PDF, 44 strony, 1.5 MB

Podstawy i rozłączniki do innych wkładek szybkich

PDF, 19 stron, 1.1 MB
PDF, 18 stron, 1.1 MB

Podstawy do wkładek średniego napięcia

PDF, 9 stron, 400 KB

 

 

W ofercie firmy JEAN MÜLLER są setki wykonań rozłączników bezpiecznikowych
i z bezpiecznikami, w szczególności do bezpieczników NH w standardzie DIN.
Rozłączniki do montażu na płycie montażowej i szynach o rozstawie 40-60,
100 i 185 mm, przyłącza dla kabli do 300 mm2.

 

 

 

 

Do pobrania - Strony katalogowe po polsku
Podstawy i rozłączniki firmy Jean Müller

PDF, 2 strony, 140 KB

Więcej o podstawach bezpiecznikowych i rozłącznikach firmy JEAN MÜLLER